สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการแข่งขันกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

                               วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2 เป็นประธานการประชุมรับฟัง แนวทางการส่งทีมนักกีฬาจานร่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และร่วมฝึกทบทวนกติกาการแข่งขันจานร่อนอัลทิเมท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กนักเรียน เยาวชน ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้ก้าวไปถึงระดับประเทศ  โดยมี นายกฤษฏาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงในการประชุมการจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งมีวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้เกี่ยวกับกติกาการแข่ง และมีครูจากตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม