สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดพิธีมอบโล่รางวัลทรงคุณค่าและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็น ประธานพิธีมอบโล่รางวัลทรงคุณค่าและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้ารับรางวัลซึ่งเป็นผลงานดีเด่น จากโครงการประกวดต่างๆในระดับเขตพื้นที่การการศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้มี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2 ผอ.กลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม

สามารถดาวน์โหลดภาพภาพบรรยากาศรับรางวัลได้ที่