สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมโครงการให้น้องคลายหนาวปี 8

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการให้นเองคลายหนาวปี 8 เพื่อวางแผนการโครงการจัดหาเครื่องผ้าหุ่ม และเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กนักเรียนในช่วงฤดูหนาวนี้ ที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มเพื่อป้องกันอากาศหนาว โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มและประธานโรงเรียนในกลุ่มตำบลรว่มประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม