สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 7/2564

                  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่  7/2564 ณ ห้องเตชะธัมโม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม   โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อวางแผนแนวทางและติดตามการเปิดเรียนของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการประเมิน TSC+ ในรอบที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นี้ อีกทั้งเพื่อมอบนโยบายการทำงานกับ ผอ.กลุ่ม ในการเพิ่มแนวปฏิบัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019