สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานการบริหารงาน ในส่วนราชการและด้านการจัดการศึกษา อำเภอเกษตรสมบูรณ์

           วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานการบริหารงานในส่วนราชการและด้านการจัดการศึกษา อ.เกษตรสมบูรณ์ โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ปกติ ซึ่งมี นายจำเริญ ขึ้นทันตา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา อ.เกษตรสมบูรณ์  นายฉลาด  อาจสนาม นายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครู อ.เกษตรสมบูรณ์และนายเชษฐา  พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์