สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ การมอบเงินบริจาค หุ้นกู้เอสซีจี ใจดีช่วยโรงเรียนหนู ปี 2564 จังหวัดชัยภูมิ

                   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติ การมอบเงินบริจาค หุ้นกู้เอสซีจีใจดีช่วยโรงเรียนหนู ปี 2564 จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านดอนเค็ง  ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น โดยมี ตัวแทนจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัดมหาชน (SCG) มอบเงินบริจาค จำนวน 1,049,094.50 บาท แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมต้อนรับเป็นอย่างดี