สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ โดยมี นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ กล่าวรายงาน มี ดร.เอกรินทร์ สี่มหาสาร ที่ปรึกษาบริษัทอักษรเจริญพัฒน์ อจท.จำกัด เป็นวิทยากรอบรม และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอแก้งคร้อและภูเขียว จำนวน 108 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน ว PA เพื่อนำไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะ การคงวิทยฐานะ และประกอบการเลื่อนเงินเดือน