สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้ารับการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอภูเขียว ซึ่งปรากฎว่า บุคลากรในสังกัดมีผลการคัดกรองเป็นลบไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและสร้างความมั่นใจกับผู้มารับบริการ