สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ประจำงบประมาณ 2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ประจำงบประมาณ 2564 โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท 1.คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร 2.คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา 3.กิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร และ 4.กิจกรรมวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เพื่อยกย่อง เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมคัดเลือก ในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม