สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุม PLC กลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม PLC กลุ่มนโยบายและแผน โดยมี นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน PLC การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และมอบหมายการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้กับบุคลากร พร้อมนี้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายพิสุทธิ์ บุญชุบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ซึ่งสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คนใหม่ได้