สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนริสรา อินตาหามแห นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดชัยภูมิ ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกใน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 โดยมี นายปรีชา มุทาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว และครูผู้สอน เป็นผู้ควบคุมฝึกสอน