ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทักทายและให้กำลังใจผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทักทายและให้กำลังใจผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 คน โดยมอบหมายให้ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมนี้ นางวิไลภรณ์ นิลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ร่วมชี้แจงสิทธิประโยชน์ของสมาชิก กบข. ให้กับข้าราชการครูใหม่ได้รับทราบ

2323ความคิดเห็น 2 รายการถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์