สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจและประเมินราคากลางอาคารเรียน อาคารประกอบที่ขอรื้อถอน จำนวน 5 โรงเรียน

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ออกตรวจและประเมินราคากลางอาคารเรียน อาคารประกอบที่ขอรื้อถอน จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านเรือ 2.โรงเรียนบ้านนายม 3. โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 4.โรงเรียนบ้านระหัด และ 5.โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เพื่อให้เหมาะสมกับคุณภาพและราคา เนื่องจากอาคารเรียนอาคารประกอบมีสภาพชำรุดและก่อสร้างมานานเกิน 25 ปี ทั้งนี้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนจะประมูลขายส่งเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ต่อไป