สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดโครงการ “สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นี้ มีรักปลูกผักกินเอง”

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด จัดโครงการ “สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นี้ มีรักปลูกผักกินเอง” ณ ริมรั้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ด้านทิศตะวันตก ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยไร้สารพิษไว้รับประทานเอง