สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดโครงการให้น้องคลายหนาว ปีที่ 8

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้น้องคลายหนาว ปีที่ 8 โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และมีตัวแทนนักเรียน กลุ่มโรงเรียนตำบลละ 2 คน ครูผู้ควบคุม และ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอภูเขียวทุกโรง เป็นตัวแทนรับมอบผ้าห่ม เพื่อส่งต่อผ้าห่มให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอภูเขียว รวม 836 ผืน ทั้งนี้ ได้กำหนดสัญจรคาราวานคลายหนาวให้น้อง ทั้ง 5 อำเภอ ในระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับผ้าห่มในครั้งนี้ จำนวน 3,081 คน ดังนี้ อำเภอภูเขียว 836 คน อำเภอบ้านแท่น 382 คน อำเภอแก้งคร้อ 676 คน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 747 คน และอำเภอคอนสาร จำนวน 440 คน