สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา มอบภารกิจในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ และติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน