สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อวางแผนการนิเทศให้คำปรึกษาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และกำหนดช่วงเวลาในการนิเทศ ติดตามและประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป