สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คาราวานคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 8

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มตามโครงการให้น้องคลายหนาว ปีที่ 8 อำเภอบ้านแท่น ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน โดยมี นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอบ้านแท่น กล่าวรายงาน และมีตัวแทนนักเรียน กลุ่มโรงเรียนตำบลละ 2 คน ครูผู้ควบคุม และ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านแท่นทุกโรง เป็นตัวแทนรับมอบผ้าห่ม เพื่อส่งมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอบ้านแท่น รวม 382 ผืน