สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คาราวานให้น้องคลายหนาวปี 8 อำเภอแก้งคร้อ

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มโครงการให้น้องคลายหนาว ปีที่ 8 อำเภอแก้งคร้อ ณ หอประชุม โรงเรียนแก้งคร้อหนองไผ่ โดยมีดร.วุฒิพงษ์ วงษ์ชู ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อและสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแก้งคร้อ  กล่าวรายงานในการนี้ได้รับเกียรติจาก   นายนพกรณ์ วัชรจำรูญ สจ.เขต 3 อำเภอแก้งคร้อ ร่วมเป็นเกียรติและมีตัวแทนนักเรียน ครูผู้ควบคุม และผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแก้งคร้อทุกโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบผ้าห่ม เพื่อส่งมอบผ้าห่มให้กับเด็กนักเรียนต่อไป