สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านโจดกลางและโรงเรียนบ้านโนนโจด

วันที่ 15ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านโจดกลางและโรงเรียนบ้านโนนโจด ต.โนนคูณ อ.คอนสาร เพื่อให้กำลังใจคณะครูเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การวัดประเมินผล RT NT และO-net ในโรงเรียนให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยมี ผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี