สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบผ้าห่มโครงการให้น้องคลายหนาว ปีที่ 8 อำเภอเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มโครงการให้น้องคลายหนาว ปีที่ 8 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา โดยมีนายจำเริญ ขึ้นทันตา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์กล่าวรายงาน และมีบุคลากรจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธี เพื่อมอบความห่วงใยแก่เด็กนักเรียนผ่านเครื่องนุ่งห่ม (ผ้าห่ม) ในฤดูหนาว ทั้งนี้มีนักเรียน คณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนเข้ารับผ้าห่มเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 747 ผืน