สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ผ่านระบบ E – COVID 19 Report

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางวรัญญาภรณ์ เพชรภัคดี ผอ.กลุ่มอำนวยการและ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ผ่านระบบ E – COVID 19 Report เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท

77แชร์ 1 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์