สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการในการติดตามการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินงานส่งเสริมโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้ง วางแผนการเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน โรงเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท