สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า โดยมี นายสิทธิชัย นามโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว โดยอาคารเรียนอนุบาล ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณก่อสร้าง 2,919,000 บาท