สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจและประเมินราคากลางอาคารเรียน อาคารประกอบที่ขอรื้อถอน

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ออกตรวจและประเมินราคากลางอาคารเรียน อาคารประกอบที่ขอรื้อถอน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า และ 2.โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อำเภอบ้านแท่น) เพื่อให้เหมาะสมกับคุณภาพและราคา เนื่องจากอาคารเรียนอาคารประกอบมีสภาพชำรุดและก่อสร้างมานานเกิน 25 ปี ทั้งนี้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนจะประมูลขายส่งเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ต่อไป