สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมผู้บริหารครั้งที่ 7/2564 เพื่อชี้แจงมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. เป็นประธานการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการปฏิบัติงานราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม