สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบผ้าห่มและเงินช่วยเหลือ นักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุชาดา ผุยหัวโทน นักจิตวิทยา ลงพื้นที่มอบผ้าห่มและเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 3,000 บาท ให้กับ เด็กชายธีรวัฒน์ พรสุขขี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเด็กหญิงธรณัฐ พรสุขขี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ เนื่องจากบ้านไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหลัง สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยมี นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ คณะครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอยให้ความช่วยเหลือ