ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนศาลาสามัคคี

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนศาลาสามัคคี ซึ่งกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564 โดยมี นายอภิวัฒน์ ประพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม ในฐานะประธานรุ่น โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 และคณะวิทยากร ให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 105 คน ทั้งนี้ เพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน