สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายในครั้งนี้