สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจและประเมินราคากลางบ้านพักครู โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ออกตรวจและประเมินราคากลางบ้านพักครู โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เพื่อให้เหมาะสมกับคุณภาพและราคา เนื่องจากบ้านพักครูมีสภาพชำรุดและก่อสร้างมานานเกิน 25 ปี ทั้งนี้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนจะประมูลขายส่งเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ต่อไป