สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การขับเคลื่อน MOU 10+1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทิกแล้ง และโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การขับเคลื่อน MOU 10+1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง