สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK)

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้ารับการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังจากบุคลากรหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอภูเขียวให้บริการในการตรวจคัดกรอง ซึ่งปรากฎผลมีค่าเป็นลบทุกคน ขอขอบคุณสาธารณสุขอำเภอภูเขียวมา ณ โอกาสนี้