สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินราคาในการรื้อถอนอาคารในโรงเรียน

                    วันที่ 7 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายอาทิตย์  อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงพื้นที่ 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 2.โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 3. โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 4.โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน เพื่อตรวจสอบและประเมินราคาในการรื้อถอนอาคารบ้านพักที่มีสภาพเก่า โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมการประเมินราคาในครั้งนี้