สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมพร้อมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ICT ลงพื้นที่โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน ในการเตรียมพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ และเตรียมความพร้อมในการรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผล โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในวันที่ 11 มกราคม 2565 พร้อมนี้ ได้บันทึกภาพเพื่อจัดทำคลิปวีดีโอนำเสนอในรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน ด้วย