สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุกัญญา ธุนันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ผ่านช่องทางระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสารีบท