สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ คณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี พันเอกธงชัย เทียนยุทธ หัวหน้าฝ่ายนโยบาย แผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ชุมชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งได้รับมอบเมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน โครงการตามแนวพระราชดำริ รวมทั้ง พันธุ์ไก่กระดูก พันธุ์เป็ดไข่ และพันธุ์ปลานิลจิตลดา เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนนำไปขยายผลต่อไป