สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบกิ่งพันธุ์กล้าไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก พระราชทาน จากศูนย์เรียนรู้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นตัวแทน รับมอบกิ่งพันธุ์กล้าไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก พระราชทาน จากศูนย์เรียนรู้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ โดยนายวิโรจน์ โทราช ผอ.โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ พร้อมด้วยคณะครู เพื่อปลูกในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2