สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center เขตตรวจราชการที่ 2 (ระยะที่ 2)

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นตัวแทนวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center เขตตรวจราชการที่ 2 (ระยะที่ 2) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางระบบ zoom พร้อมด้วย ทีมวิทยากร ครู สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ในการสมัครใช้งานระบบ MOE Safety Center แก่ สำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด เขตตรวจราชการที่ 2 โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม