สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนายสงกรานต์ บุญโสภาพ รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นตัวแทนวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางระบบ zoom ในการสมัครใช้งานระบบ MOE Safety Center แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด เขตตรวจราชการที่ 2และผู้ที่สนใจทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน