สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลซักซ้อมแนวทางการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวศรีรุ้ง บุตะเขียว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ สพฐ.ได้กำหนดสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 นี้