สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางวิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยรับฟังการบรรยายจากเลขาธิการ ก.ค.ศ. รวมทั้งจะมอบนโยบายให้ผู้ตรวจราชการเป็นผู้กำกับนโยบายอย่างใกล้ชิด ผ่านรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม