สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดีกับข้าราชการครูได้รับรางวัลครูดีใจดวงใจ ครั้งที่ 19 ปี 2565

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดี ชื่นชม นางพัชราวรรณ อนังคพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลครูดีใจดวงใจ ครั้งที่ 19 ปี 2565 ระดับประเทศ โดยมี นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายวิโรจน์ โทราช ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย