สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับรางวัลพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

      วันที่ 25 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับจังหวัดโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาวสุกัญญา ธุนันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางชุติมา ฤๅชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงราษฏร์สามัคคี และนางสาวสรารัตน์ กาษินครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม พร้อมนี้ นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย