สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อมอบนโยบายการทำงานการบริหารการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมทั้งติดตามการเตรียมการในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม