สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำ MOUและเตรียมพร้อมนโยบายชวนน้องกลับมาเรียน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำ MOU และกิจกรรมชวนน้องกลับมาเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนที่หลุดออกนอกระบบได้มีโอกาสกลับเข้ามาเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเตรียมพร้อมการจัดทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ โดยมีนางนงเยาว์  เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท