สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2565  

                วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมพิจารณาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดีโดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท