สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมการอบรมการใช้งานระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center ร่วมกับ สพฐ.  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการอบรมการใช้งานระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ออบรบให้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ เพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน โดยมี นายวุฒิชัย จำปาหวาย ผอ.โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ และนายสงกรานต์ บุญโสภาพ รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม