สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในรูปแบบ On site

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 10.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On site ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังในการเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัด และเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2564โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่มร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารโนนทรายคำ