การประชุมทางไกลผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

              วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และนำนโยบายของ สพฐ.สู่การปฏิบัติ รวมทั้งชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และแจ้งข้อราชการของแต่ละกลุ่มงาน โดยการประชุมทางไกล Video Conference ผ่าน Application Zoom