ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนิน

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสุนทรวัฒนา โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสนามสอบได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและมาตรการรักษาความปลอดภัยโควิด -19 อย่างเคร่งครัด